top of page

איציק גוליגר שירותי אינסטלטור בירושלים והסביבה, טכנאי גז ושיפוצים 

אמינות, מקצועיות ושירות עם חיוך

  שיפוץ חדר מקלחת עם התאמה לבעלי מוגבלות בתנועה ונכים

בהגיעה לגיל מבוגר יותר קשה לעלות מדרגות ולפעמים גם יש צורך בהתאמת חדר המקלחת לחדר מקלחת מונגש לנכים או בעלי מוגבלות בתנועה,זאת על מנת שניתן יהיה להתקלח בישבה על כיסה גלגלים מיוחד למקלחת. 

זוהי דוגמה בה עשינו שיפוץ חדר מקלחת והתאמנו אותו לבעלי מוגבלויות בתנועה, אני בצעתי עשרות שיפוצים מסוג זה ויש לי את הנסיון המתאים לשפץ, לעצב ולהתאים לבעלי מוגבליות.

במהלך עבודה זו, פירקנו את המקלחון החדש, עשינו מערכת ניקוז חדשה, עשינו איטום לרצפת חדר המקלחת, ריצפנו, עשינו רובה והתקנו ידית אחיזה.

הלקוחות היו מאוד מרוצים במהלך העבודה לראות אותנו עובדים במרץ! ומהתוצאה הסופית.

bottom of page